22 февр. 2014 г. ... This seems very much like you are outputting unicode (more precise: utf-8 encoded characters) correctly, but don't declare it in your ...

  stackoverflow.com

S. T x0054. T. U x0055. U. V x0056. V. W x0057. W. X x0058. X ... Â. x00C2. Acircumflex. Ã. x00C3. Atilde. Character Sets ... €. x20AC. Euro. ™ x2122 trademark ?

  www.w3.org

Á, Ã, %C3 %81. U+201A, 0x82, ‚, ‚, %E2 %80 %9A, U+00C2, 0xC2, Â, Â, %C3 %82. U+0192, 0x83, ƒ, Æ', %C6 %92, U+00C3, 0xC3, Ã, Ã, %C3 %83. U+201E, 0x84, „, „ ...

  www.i18nqa.com

^ë Zù]¦Å'¹*¦x ÃŽ{:¦&µvìüâ ... Ô¢„é d îÛ×O 7à ä¹×yòuâs ˆà ... )S …à @ :î3 £ Ã¥Ã' ÈÀÀØG0'2Å“Â + ? þ%†´bØø¿ ...

  forums.digitalpoint.com

12 нояб. 2001 г. ... ... Ø ##'#$(IxÜï'°Að'¹Å' ÀÃBé 4|à äA'žÂ¤GNBº 9 #s/Lø'§¬À¨°-x¢¿QVC¿, ¾h E'¹$ˆÀ '¡*'¹Â»á¹ðV'ðÖ œT'žÃ'Ùα ...

  arstechnica.com

19 июл. 2013 г. ... ... ׄæÛòä¸ÿ\x11Å \x13ÕÆ£ ¾·.>ý ... ]æ\x1E¾|†'Ös]Õ¿Þ:¬uÆ'uXë‡v&¯¾ý¾ ... X ¯‹±çÈñ 8ÿ¹&{Â\"Ë\n\xE|AO‡ ...

  asprunner.com

5 февр. 2023 г. ... 〠㠊得㠪3ヶ月ãƒÂ'à ... (x) for x in code_pts) #throw out 2 last ... 's profile; Close. r/AskProgramming. Join ...

  www.reddit.com

12 сент. 2011 г. ... êÕD;…¹ ßÚÆ'ò¿'J硹|0‹L9( áà D è3À {Ö[¯Umà Idv{Ã…Ho¡e[i—̈à zBà šºÓ†! ˜ëmËpÜ¢Û7²;ieªÇy êÅ'È PFCVRÀež â‚ ...

  wikileaks.org

22 окт. 2011 г. ... If the charset of the tables is the same as it's content try to use mysql_set_charset('UTF8', $link_identifier) . Note that MySQL uses UTF8 ...

  stackoverflow.com

"€" => "€", "‚" => "‚", "„" => "„", "â ... ", "À" => "À", "Â" => "Â", "Ã" => "Ã", "à ... 2#>àâ \ j2#·â \ j2#µâ \ j2#´â \ j2#±â \ j2#°â \ j2#¯â ...

  gist.github.com

Page generated - 0.3656418324 (5f4afd134da294d368fd07985563be10)